[Nu ook als particulier recht op volledige teruggaaf BTW!]
[Zonnepanelen op uw dak zonder 1 euro investering?]

Zonnepanelen op uw dak zonder 1 euro investering?

De provincie Overijssel stelt een Duurzaamheidlening beschikbaar voor particuliere woningeigenaren om energiebesparende en energieopwekkende maatregelen in uw woning te financieren. Het rentepercentage van deze Duurzaamheidlening is 3 procent lager dan het actueel, normaal geldende markttarief, met een minimum rentetarief van 0,5 procent.

Voorwaarden

De provincie Overijssel stelt twee Duurzaamheidleningen beschikbaar:

  • minimaal 2.500 euro en maximaal 7.500 euro (looptijd 10 jaar);
  • minimaal 7.499 euro en maximaal 20.000 euro (looptijd 15 jaar).

Voor een Duurzaamheidlening gelden de volgende voorwaarden:

  • U woont of gaat aantoonbaar binnen afzienbare tijd wonen in een gemeente in de Provincie Overijssel die al over is gegaan op de uitvoering van de Duurzaamheidpremie en Duurzaamheidlening. Dit kunt u zien op: www.overijssel.nl/energieloket
  • Uw woning is ouder dan 1 jaar.
  • U bent kredietwaardig

De provincie Overijssel werkt samen met alle gemeentelijk energieloketen in Overijssel, met uitzondering van de gemeente Haaksbergen. De gemeentelijke energieloketten verwijzen u door naar de website www.slimenergiethuis.nl van de uitvoeringsorganisatie Meer Met Minder. Meer Met Minder verzorgt de digitale afhandeling van de leningaanvraag en –uitkering. U ontvangt de Duurzaamheidlening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).

Aanpak

U vraagt de Duurzaamheidlening aan bij uitvoeringsorganisatie Meer Met Minder. U kunt op deze website beoordelen hoe energieslim uw woning op dit moment is, maatregelen selecteren om nog energieslimmer te worden en een eigen Woningdossier aan te maken.

U dient zich te registreren om de Duurzaamheidpremie en/of -lening aan te vragen. U kunt beide financieringsmogelijkheden combineren. Na registratie in ‘mijn Woningdossier’, volgen online aanvraagformulieren.

De Duurzaamheidlening ontvangt u, na toekenning, van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Kijk voor actuele rentestanden op de website van SVn.

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij het energieloket van uw gemeente.

Wet- en regelgeving