[Nu ook als particulier recht op volledige teruggaaf BTW!]
[Zonnepanelen op uw dak zonder 1 euro investering?]

Financiering

Welke financieringsmogelijkheden heeft u?

Huiseigenaren kunnen een zonnestroom installatie financieren met eigen geld, een hypotheek of een lening.
U kunt op verschillende manieren profiteren van belastingaftrek:

 • door middel van de Duurzaamheidslening van de provincie Overijssel
 • door middel van het onderbrengen van de investering in de hypotheek.
 • door middel van een groene lening

Duurzaamheidslening provincie Overijssel

De provincie Overijssel stelt een Duurzaamheidlening beschikbaar voor particuliere woningeigenaren om energiebesparende en energieopwekkende maatregelen in uw woning te financieren. Het rentepercentage van deze Duurzaamheidlening is 3 procent lager dan het actueel, normaal geldende markttarief, met een minimum rentetarief van 0,5 procent.

Voorwaarden

De provincie Overijssel stelt twee Duurzaamheidleningen beschikbaar:

 • minimaal 2.500 euro en maximaal 7.500 euro (looptijd 10 jaar);
 • minimaal 7.499 euro en maximaal 20.000 euro (looptijd 15 jaar).

Voor een Duurzaamheidlening gelden de volgende voorwaarden:

 • U woont of gaat aantoonbaar binnen afzienbare tijd wonen in een gemeente in de Provincie Overijssel die al over is gegaan op de uitvoering van de Duurzaamheidpremie en Duurzaamheidlening. Dit kunt u zien op: www.overijssel.nl/energieloket
 • Uw woning is ouder dan 1 jaar.
 • U bent kredietwaardig

De provincie Overijssel werkt samen met alle gemeentelijk energieloketen in Overijssel, met uitzondering van de gemeente Haaksbergen. De gemeentelijke energieloketten verwijzen u door naar de website www.slimenergiethuis.nl van de uitvoeringsorganisatie Meer Met Minder. Meer Met Minder verzorgt de digitale afhandeling van de leningaanvraag en –uitkering. U ontvangt de Duurzaamheidlening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).

Aanpak

U vraagt de Duurzaamheidlening aan bij uitvoeringsorganisatie Meer Met Minder. U kunt op deze website beoordelen hoe energieslim uw woning op dit moment is, maatregelen selecteren om nog energieslimmer te worden en een eigen Woningdossier aan te maken.

U dient zich te registreren om de Duurzaamheidpremie en/of -lening aan te vragen. U kunt beide financieringsmogelijkheden combineren. Na registratie in ‘mijn Woningdossier’, volgen online aanvraagformulieren.

De Duurzaamheidlening ontvangt u, na toekenning, van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Kijk voor actuele rentestanden op de website van SVn.

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij het energieloket van uw gemeente.

Wet- en regelgeving

Benut de ruimte in uw hypotheek

Als u ervoor kiest om de zonnepanelen ineens aan te schaffen, dan kunt u voor de aanschaf mogelijk gebruikmaken van de ruimte in uw hypotheek. Als u van plan bent om binnenkort te verhuizen, dan kunt u de energiebesparende maatregelen direct meefinancieren in uw nieuwe hypotheek. Dit helpt de maandelijkse lasten te verlagen. Kiest u voor het financieren via de hypotheek, onderzoek dan of u in aanmerking komt voor een groene hypotheek. Het rentetarief van een groene hypotheek ligt namelijk lager dan bij een gewone hypotheek. Win eventueel advies in bij uw financieel adviseur.

Groene lening

Zo werkt het:

Wilt u uw energierekening op een groene manier verlagen? U kunt hiervoor een lening afsluiten tussen de € 5.000 tot en met € 50.000.

De voorwaarden:

 • U heeft een eigen woning
 • U heeft een vast inkoken uit dienstverband, pensioen, AOW of WAO-uitkering en u kunt dit aantonen
 • U bent geen zelfstandig ondernemer
 • U woont in Nederland en heeft een geldig legitimatiebewijs
 • U bent ouder dan 20 jaar en jonger dan 70 jaar
 • U gebruikt de lening voor een goedgekeurde investering en kunt dit aantonen door middel van het aankoopbewijs
 • U voldoet aan de normen voor verantwoord lenen
 • Onder voorwaarden is vervroegd aflossen mogelijk

Voor meer informatie aangaande financieringsvormen kunt u uiteraard contact met ons opnemen.