[Nu ook als particulier recht op volledige teruggaaf BTW!]
[Zonnepanelen op uw dak zonder 1 euro investering?]

Fiscale voordelen

Welke fiscale regelingen zijn er?

U kunt op verschillende manieren profiteren van belastingaftrek:

  1. EIA (Energie-Investerings-Aftrek)
  2. KIA (Kleinschaligheids-Investerings-Aftrek)
  3. MIA/Vamil (Milieu-Investerings-Aftrek/willekeurige afschrijving milieu-investeringen)

EIA

Met de EIA kunt u 41,5% van de investeringskosten extra aftrekken van de fiscale winst. Het directe financiële voordeel is afhankelijk van het belastingpercentage; het bedraagt ongeveer 10% van de goedgekeurde investeringskosten. De EIA kunt u toepassen naast de ‘gewone’ investeringsaftrek. http://www.agentschapnl.nl/programmas-regelingen/energie-investeringsaftrek-eia

KIA

De KIA is bedoeld om investeringen van een beperkte omvang te bevorderen en is hierdoor vooral gericht op het midden- en kleinbedrijf. De belastingplichtige die in een kalenderjaar investeert in bedrijfsmiddelen, kan een bedrag dat volgt uit de tabel van de winst over dat jaar aftrekken.

  1. Bij een investeringsbedrag in een kalenderjaar van:
Meer dan   Niet meer dan Bedraagt de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 
€ 0 € 2.300 € 0
€ 2.300 € 55.248 28% van het investeringsbedrag
€ 55.248 € 102.311 € 15.470
€ 102.311 € 306.931 € 15.470 verminderd met 7,56% van het gedeelte van het investeringsbedrag dat de € 102.311 te boven gaat
€ 306.931 - € 0

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingtarieven/inkomstenbelasting/investeringsaftrek

MIA

Via de MIA kunt u tot 36 procent van de investeringskosten voor een milieuvriendelijke investering aftrekken van de fiscale winst aanvullend op de reguliere afschrijving en met de Vamil kunt u zelf bepalen wanneer u deze investeringskosten afschrijft. Hoe snel of hoe langzaam bepaalt u zelf. Dat levert een liquiditeit- en rentevoordeel op.

http://www.agentschapnl.nl/programmas-regelingen/over-de-regeling-miavamil